Zbiórka na pomoc Ukrainie

Organizujemy zbiórkę na pomoc Ukrainie. Jako Zespół Szkół Bednarska – osoby uczniowskie, nauczycielskie, absolwenckie i rodzicie – planujemy długofalowe działania mające na celu pomoc ludziom dotkniętym wojną w Ukrainie. Uważamy, że oprócz doraźnej pomocy, potrzebne są również działania nastawione na budowanie wzajemnych relacji. Dlatego w ramach naszych działań przewidujemy: świetlicę dla dzieci, szkołę ukraińską, zbiórki…