Godziny lekcji

Lekcje

08:30 – 9:45 1. blok zajęć

9:55 – 11:10 2. blok zajęć

11:20 – 12:35 3. blok zajęć

przerwa 30 minut

13:05 – 14:20 4. blok zajęć

przerwa 25 minut

14:45 – 16:00 5. blok zajęć