Tutoring

W liceum wykorzystujemy metody pracy z uczniem/uczennicą, które służą wzmocnieniu wszystkich obszarów 4K – krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności. 

Stosujemy aktywizujące metody nauczania i metodę tutoringu. Stawiamy wyzwania, zachęcamy do samodzielności i wzięcia odpowiedzialności za własną naukę. Od 2017 bierzemy udział w warsztatach Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Co najmniej dwa razy w roku  tutorzy i tutorki stanowiący Zespół Wychowawczy biorą udział w różnorodnych zajęciach z umiejętności miękkich, pogłębiając swoje kompetencje.