Skąd pochodzimy, dokąd idziemy

Startowa istnieje od 2007 roku, powstała  jako drugie gimnazjum Zespołu Szkół „Bednarska”. W 2018 roku przekształciliśmy się w Liceum Startowa 4K. Pomysłodawczynią, założycielką i wspaniałą dyrektorką Startowej była do 2022 roku Ewa Korulska.

Od początku celem naszym było wychowanie człowieka uczciwego, myślącego i samodzielnego, wolnego obywatela demokratycznego państwa, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na odmienność i różnorodność.

Szukaliśmy i nadal poszukujemy inspiracji w różnych systemach edukacyjnych – fińskim, brytyjskim, szkołach demokratycznych, Montessori, edukacji leśnej. Oceniamy postępy i dajemy rzetelną informację zwrotną. Stawiamy na samodzielność i odwagę w myśleniu. Zachęcamy do działań wolontaryjnych, aktywności obywatelskiej. Nie uciekamy od trudnych problemów. Wciąż znajdujemy nowe obszary rozwoju.

Największą wartością Startowej są uczniowie, a fundamentem Liceum niezwykły, zgrany zespół nauczycieli – tutorów. Chcemy, aby Liceum Startowa 4K było miejscem, w którym rozmawia się na każdy temat, pracuje aktywnie i twórczo, daje szansę na rozwój osobisty i naukowy. Miejscem otwartym i przyjaznym dla każdego, bez względu na różnice światopoglądowe. Żeby Startowa przypominała ogromny, angielski ogród, w którym jest miejsce dla każdej rośliny.

W czerwcu 2022 nadaliśmy szkole imię Wojciecha Młynarskiego, od którego wzięliśmy motto „Róbmy swoje!”. Jesteśmy szkołą uczącą się, podejmującą wyzwania, poszukującą rozwiązań pozwalających uczniom odnaleźć się we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. A także szkołą z poczuciem humoru, jak jej patron.

Następnym krokiem po liceum dla większości naszych absolwentów będą studia, dlatego prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Nasze uczennice i uczniowie spotykają się ze studentami różnych wyższych uczelni w ramach zajęć doradztwa zawodowego.