Krytyczne myślenie jest kluczowe dla racjonalnej oceny rzeczywistości. Uczymy  selekcjonowania i oceny wiarygodności informacji, odróżniania faktów od opinii, rozpoznawania manipulacji, dostrzegania wagi problemów etycznych, społecznych, ekologicznych, ekonomicznych współczesnego świata.

Kształceniu krytycznego myślenia służą dyskusje i debaty, projekty, wyjazdy naukowe, praca zespołowa na co dzień, stawianie pytań i rozwiązywanie zadań problemowych.