Kooperacja czyli współpraca to praca zespołowa na lekcjach i w instytucjach demokracji szkolnej, interdyscyplinarne projekty badawcze, projekty społeczne realizowane na wszystkich poziomach.