Dokumenty

Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej

Statut Społecznego Liceum Startowa 4K

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Obowiązki tutorów i tutorek

Prawa i obowiązki nauczycieli i nauczycielek

Regulamin Sądu Szkolnego

Regulamin szkoły

Prawa i obowiązki uczniów/uczennic

Klauzula informacyjna RODO

Procedura opłat i windykacji