Rada Szkoły jest wybierana raz w roku, w składzie: po dwoje uczniów z każdego rocznika plus dwie osoby uczniowskie z puli ogólnoszkolnej , troje przedstawicieli stanu nauczycielskiego i troje stanu rodzicielskiego. Rada Szkoły organizuje ważne dla szkoły wydarzenia, imprezy, koordynuje wolontariat i zajmuje się sprawami porządkowymi.