dr Agnieszka Kruszyńska

nauczycielka języka polskiego; tutorka

Literatura wyjaśnia mi świat i ludzi, a także – jak pisał C.S. Lewis – dodaje do życia to, co byłoby dla nas w pewnych warunkach niedostępne. Lekcje, na których nawiązuje się dialog, są dla mnie kwintesencją procesu edukacji.

Uczę od blisko 20 lat – pracowałam zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi jako nauczyciel akademicki i wykładowca zewnętrzny m.in. Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jako rzeczoznawca MEN recenzowałam podręczniki do języka polskiego do liceum. Opublikowałam trzy monografie i blisko 70 artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz recenzji. Przygotowywałam publikacje dydaktyczne dla WSiP-u oraz Nowej Ery.

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.  Za mój sukces uważam, że  jako pierwsza w badaniach polskich sformułowałam pojęcie średniowieczności w literaturze i kulturze.

Z nieustającym zachwytem oglądam filmy dokumentalne o sterowcach. Szukam też śladów dwudziestolecia międzywojennego w literaturze, modzie, na fotografiach i w opowieściach starszych osób. Ostatnio spodobał mi się decoupage.