Kontakt

Społeczne Liceum Startowa 4K
ul. Startowa 9
02-248 Warszawa

Tel: 22 846 03 37 Fax: 22 846 71 70
E-mail: startowa4k@startowa.edu.pl

Dyrektorka szkoły: Ewa Kurman-Grzybko
E-mail: ewa.kurman@startowa.edu.pl
Kom.: 602 648 646

Wicedyrektor szkoły, sprawy finansowe: Rafał Derda
E-mail: rafal.derda@startowa.edu.pl
Kom.: 668 850 168

Koordynatorka edukacji domowej: Agata Wojciechowska
E-mail: edukacja.domowa@startowa.edu.pl
Kom.: 532 564 133

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Paprocki
E-mail: iod@bednarska.edu.pl