Tutoring

W liceum wykorzystujemy te praktyki, które służa wzmocnieniu wszystich obszarów 4K. Stosujemy aktywizujące metody nauczania i metodę tutoringu, zachęcające do podejmowania wyzwań. Tutor / tutorka pracuje systematycznie z 10 -12 osobami. W 2018 uzyskaliśmy status szkoły akredytowanej przez Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense. Co najmniej dwa razy w roku  tutorzy i tutorki biorą udział w zajęciach warsztatowych, min. z dialogu motywującego. Szkolimy się także w okresie pandemii.