Rekrutacja

Kandydatów i kandydatki do naszego liceum zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się on-line 16 listopada 2022 roku na godzinę 17:30.

Link do platformy ZOOM będzie dostępny pół godziny przed spotkaniem.

Do obejrzenia szkoły oraz naszych pracowni zapraszamy w sobotę, 19 listopada w godzinach 10.00-12.30.

Terminarz rekrutacji

16 listopada 2022 roku godz. 17.30 – pierwsze spotkanie informacyjne on-line

19 listopada 2022 roku godz. 10.00-12.30 – otwarta szkoła

8 marca 2023 roku godz. 17.30 – drugie spotkanie informacyjne on-line

11 marca 2022 roku godz. 10.00-12.30 – otwarta szkoła

24-25 marca 2022 roku – egzaminy wstępne – pisemne

10 marca – 4 kwietnia 2022 roku – egzaminy wstępne – ustne

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny do szkoły wynosi 350 zł.

Prosimy o wpłatę na konto o numerze: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174 w tytule wpisując „rekrutacja Startowa 4K + imię i nazwisko kandydata/tki”.

Wpisowe do szkoły wynosi 1450 zł.

Suma opłat za naukę wynosi 1450 zł miesięcznie, płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca klasy maturalnej włącznie.

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Pobierz dokument „Procedura Opłat i Windykacji”