Rekrutacja

Kandydatów i kandydatki do naszego liceum zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne, które odbędzie się online 1 marca 2023 roku o godzinie 17:30.

Link do platformy ZOOM będzie dostępny pół godziny przed spotkaniem.

Do obejrzenia szkoły oraz naszych pracowni zapraszamy w sobotę, 4 marca 2023 roku w godzinach 10.00-12.30.

Link do formularza umożliwiającego zapis na egzaminy wstępne

Będzie on aktywny do 10 marca do godz. 20.

Rozmowa rekrutacyjna, Startowa 2023

Czemu służy rozmowa rekrutacyjna? Chcemy poznać Twoje zainteresowania i Twoją gotowość do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem. Chcielibyśmy także, żeby egzamin wstępny był dla Ciebie wyzwaniem i interesującą przygodą.

Dlatego proponujemy Ci wizytę w jednym z trochę mniej znanych muzeów Warszawy i okolic i przygotowanie relacji z tej wizyty. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Krok 1. Korzystając ze stron www. przyjrzyj się każdemu z muzeów wymienionych na liście i wybierz spośród nich to, które jest najbliższe Twoim zainteresowaniom.

 1. Muzeum Azji i Pacyfiku
 2. Muzeum Etnograficzne
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Muzeum Geologiczne
 5. Muzeum Neonów
 6. Muzeum Nurkowania
 7. Muzeum Pieniądza NBP
 8. Muzeum Sportu
 9. Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski
 10. Muzeum Warszawskiej Pragi
 11. Muzeum Ziemi
 12. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
 13. Muzeum Kinematografii w Łodzi
 14. Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Krok 2. Pójdź do muzeum i dokładnie zapoznaj się z ekspozycją/wystawą. Pamiętaj o udokumentowaniu wizyty własnoręcznie zrobionymi fotografiami, w tym selfie. Zrób notatki. Zwróć uwagę na to, co Cię zdziwiło, zainteresowało szczególnie, skłoniło do zadania pytań.

Krok 3. Po wizycie w muzeum uzupełnij swoje wrażenia i informacje zdobyte podczas zwiedzania muzeum o dodatkową wiedzę, umożliwiającą pogłębienie refleksji. Jak to zrobić? W dowolnej formie, najbardziej odpowiadającej wybranej tematyce – a zatem przeczytaj artykuł, przeprowadź i opisz eksperyment, przeprowadź wywiad ze specjalistą, obejrzyj film popularnonaukowy lub dokumentalny itd.

Krok 4. Przygotuj relację z wizyty i Twojej pracy nad tematem w dowolnej, czytelnej formie graficznej – plakatu z mapą myśli, portfolio, prezentacji multimedialnej, filmu, albumu, ilustrowanego opowiadania, a może monodramu z ilustracjami, którą nam zaprezentujesz podczas rozmowy. Ważne jest, by Twoja relacja zawierała następujące elementy:

 1. Czytelne i wnikliwie przedstawienie tematu wystawy/ekspozycji z uwzględnieniem Twojej wiedzy o prezentowanej  tematyce i podaniem źródła tej wiedzy;
 2. Przedstawienie dwóch – trzech konkretnych zalet wystawy/ ekspozycji w odniesieniu do jej tematyki (ładny widok z okna sali wystawowej nie jest dobrym uzasadnieniem);
 3. Twoją propozycję zmiany lub uzupełnienia wystawy/ekspozycji, uzasadnioną merytorycznie (potrzeba bufetu albo krzesełka w sali nie jest uzasadnieniem merytorycznym);
 4. Wnioski – odpowiedź na pytanie, czy poleciłabyś/ poleciłbyś tę wystawę osobie o podobnych do Twoich zainteresowaniach i dlaczego.

Prezentacja Twojej relacji powinna trwać między 5 a 7 minut.

Następnie odbędzie się rozmowa z Komisją nawiązująca do Twojej prezentacji. Cały egzamin trwa 15 – 20 minut.

Terminarz rekrutacji

16 listopada 2022 roku godz. 17.30 – pierwsze spotkanie informacyjne online

19 listopada 2022 roku godz. 10.00-12.30 – otwarta szkoła

od 16 listopada 2022 roku do 10 marca 2023 roku (do godz. 20) – zapisy przez formularz

1 marca 2023 roku godz. 17.30 – drugie spotkanie informacyjne online

4 marca 2023 roku godz. 10.00-12.30 – otwarta szkoła

10 marca – potwierdzenie wpłat za egzaminy wstępne

24-25 marca 2023 roku – egzaminy wstępne – pisemne

29 marca – 4 kwietnia 2023 roku – egzaminy wstępne – ustne

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny do szkoły wynosi 350 zł.

Prosimy o wpłatę na konto o numerze: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174 w tytule wpisując „rekrutacja Startowa 4K + imię i nazwisko kandydata/tki”.

Wpisowe do szkoły wynosi 1450 zł.

Suma opłat za naukę wynosi 1450 zł miesięcznie, płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca klasy maturalnej włącznie.

Z „Procedurą Opłat i Windykacji” przyjętą przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO powinni zapoznać się wszyscy rodzice wysyłający lub planujący wysłać swoje dziecko do jednej ze szkół naszego Zespołu.

Pobierz dokument „Procedura Opłat i Windykacji”