Dziękujemy za wspaniały Piknik Wolności i wspólnie obchodzone 16 urodziny Startowej!

Radzie Szkoły pod przewodnictwem pani Premier Danusi Jungst (Eudajmonia) – wyrazy wdzięczności za rewelacyjną organizację i przygotowanie, prowadzącym i biorącym udział w warsztatach tworzenia, turnieju piłki siatkowej, kiermaszu, aukcji, stoiskach kulinarnych i rzemieślniczych za zaangażowanie i pełen profesjonalizm, artystom i artystkom za wspaniałe występy i wszystkim za świetnie spędzony czas i … ogromną hojność!  Wszystkim Państwu, którzy przekazali na aukcję cenne przedmioty oraz własne umiejętności (wycieczki, warsztaty, usługi) serdecznie dziękujemy!

Proszę Państwa – zebraliśmy podczas pikniku do wszystkich skarbonek 5,580 zł i 69 gr, 5 euro i jeden funt  a podczas aukcji 7446 zł – czyli w sumie 13026,69 zł – GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA OGROMNE!

Wszystkie te pieniądze przekażemy na ręce goszczącej na pikniku pani Annie Stawickiej i zasilą one Grupę Granica i Fundację Chlebem i Solą, z którymi będziemy od teraz regularnie współpracować również w zakresie wolontariatu młodzieży

A tu możemy obejrzeć i przeżyć jeszcze raz wszystkie najmilsze i najciekawsze momenty pikniku – film został nagrany przez p. Krzysztofa Kobusa, tatę Michała ze Status Quo i Staśka z Tokyo – bardzo dziękujemy 

Następny piknik za rok!