Dorota Zackiewicz

nauczycielka języka polskiego

Odkąd pamiętam każdą wolną chwilę spędzałam z nosem w książkach – spełniłam swoje marzenie o
studiowaniu literatury i języka wybierając studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Na UW ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie, tam też przez 16 lat pracowałam ucząc
cudzoziemców z całego świata polskiej kultury i literatury oraz języka. Jestem autorką licznych
artykułów naukowych oraz współautorką serii podręczników dla dzieci i młodzieży ukraińskiej „Raz,
dwa, trzy, i po polsku mówisz Ty!”, pełnię funkcję przewodniczącej komisji na państwowych
egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Bardzo ważny jest dla mnie szacunek dla
każdego człowieka, bez względu na to, ile ma lat, z jakiego kręgu kulturowego pochodzi, jaką wyznaje
religię. Lubię łączyć naukę o literaturze i epokach historycznoliterackich ze współczesnością i
doświadczeniami uczniów – praca na Startowej jest dla mnie nowym, bardzo ciekawym wyzwaniem.

Na uniwersytecie prowadziłam dla studentów warsztaty związane z moimi zainteresowaniami:
filmowe, z grami planszowymi, kulinarne. Uwielbiam muzykę rockową, kino niezależne i tkactwo
artystyczne.