Demokracja szkolna

Należymy do Zespołu szkół Bednarska i kultywujemy tradycję demokracji szkolnej.

Dokumenty regulujące pracę organów w demokracji szkolnej znajdują się w zakładce Dokumenty szkolne.

paragraf

Zgromadzenie Obywatelskie

Sąd Szkolny

Rada Szkoły

Rzecznicy Praw Obywatelskich