Kreatywność to cecha, którą obdarzony jest każdy i każda, trzeba ja tylko wyzwolić. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do stawiania wyzwań różnego rodzaju, a także do zajęć artystycznych, sportowych i plenerowych.