Dlaczego Startowa?

Na Startowej wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami stworzyliśmy program, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny system. Kluczowe elementy tego programu to brak ocen cyfrowych i indywidualna praca  wychowawcza prowadzona metodą tutoringu.

Rolą wychowawcy-tutora jest wsparcie w określeniu mocnych stron i obszarów do pracy.

System edukacji zmienia się dużo wolniej niż świat wokół nas. Wiedza, wymagana na maturze, nabyta w szkole, szybko się dezaktualizuje. Na Startowej uczymy nie tylko do matury, ale także do życia. Nie dezaktualizują się umiejętności, niezbędne w życiu społecznym i zawodowym.  Są to elastyczność, myślenie krytyczne, myślenie problemowe, umiejętności komunikacyjne, podstawowe umiejętności psychologiczne – radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, uczenie się na błędach. A także podstawy kultury prawnej i ekonomicznej.

Edukacja na Startowej opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kooperacji i kreatywności.