Zajęcia i ocenianie

Wszystkie lekcje odbywają się w blokach 75-minutowych.

Rok szkolny dzieli się na trymestry, po każdym trymestrze uczeń/uczennica otrzymuje indywidualną ocenę opisową z przedmiotów maturalnych.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym wybierane są po I trymestrze pierwszej klasy, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.

Języka angielskiego wszyscy uczą się na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe to TUP (trening umiejętności psychologicznych, filozofia i historia sztuki/plastyka).

Informacja o wynikach i postępach, zarówno bieżąca jak i trymestralna, znajduje się w Internetowym Dzienniczku Ucznia (IDU). Jest to informacja opisowa, czasem punktowa lub procentowa. Szczegóły znajdują się w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).