Komunikacja, w tym umiejętności mediacyjne i negocjacyjne. 

Do kompetencji komunikacyjnych zaliczamy podstawowe kompetencje psychologiczne, dlatego też obowiązkowym przedmiotem w szkole  jest TUP (trening umiejętności psychologicznych). Postawy obywatelskiej uczymy się poprzez praktykę – decyzje ważne dla społeczności podejmuje Zgromadzenie Obywateli, wydarzenia pozalekcyjne organizuje Rada Szkoły, konflikty rozwiązujemy z pomocą Rzeczników Praw Obywatelskich, o sprawach najtrudniejszych rozstrzyga Sąd Szkolny (podstawy prawne i szczegółowe zasady działania organów demokracji szkolnej zapisane są w stosownych dokumentach, p. zakładka „dokumenty szkoły”).