MATURA 2022

Średnie wyniki procentowe

Nasze miejsce w województwie mazowieckim