Bożena Korulska

nauczycielka historii sztuki

Absolwentka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. W swej twórczości artystycznej zajmuje się malarstwem, grafiką oraz scenografią. Współpracowała z wieloma teatrami w Polsce oraz z teatrem w Rhode Island (USA) oraz z polskim i anglojęzycznymi wydawnictwami. Zajmuje się popularyzacją sztuki organizując coroczne wystawy grafiki artystycznej oraz ogólnopolskie konkursy grafiki artystycznej „Grafiteka” w Warszawie oraz prowadząc wykłady z historii sztuki. Swoje prace malarskie i graficzne prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.