Antoni Lisowski

nauczyciel plastyki

Rocznik 96′ malarz, performer. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. W praktyce dydaktycznej stawiam na rozwój poprzez współpracę oraz doświadczanie różnorodności środków wyrazu.