Agata Wojciechowska

wicedyrektorka liceum

nauczycielka geografii

Na Startowej pracuję od 2011 roku. Poza uczeniem, zajmuję się organizacją pracy szkoły. Pełnię także rolę szkolnego doradcy zawodowego oraz zajmuję się propagowaniem wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jestem zafascynowana naturalnymi procesami zachodzącymi na naszej planecie oraz zależnościami między nimi. Tę wiedzę o świecie staram się od 10 lat przekazywać swoim uczniom i zarażać ich ciekawością świata.

Ukończyłam geografię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją hydrologia, meteorologia i klimatologia oraz podyplomowo geoturystykę, łączącą elementy geologii i turystyki na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.   W zeszłym roku skończyłam również studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych na SGGW.

Uczyłam geografii i geografii turystycznej w szkołach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ciągle rozwijam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach. Wybieram najczęściej te dotyczące nowoczesnych metod nauczania, neurodydaktyki, jak również zmian klimatycznych.

Prywatnie uwielbiam podróżować z przyjaciółmi, u siebie i innych cenię spokój i opanowanie również w sytuacjach kryzysowych.