Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1.5% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo Przyjaciół I SLO jest organem prowadzącym naszych szkół.
Przekazanie 1.5% jest dobrowolne i to Państwo decydujecie o przeznaczeniu tej kwoty.

W deklaracji PIT prosimy wpisać:

Numer KRS (PIT-36 poz. 325; PIT-37 poz. 137 ): 0000024016
Cel szczegółowy (PIT-36 poz. 327; PIT-37 poz. 139): Społeczne Liceum Startowa 4K

BARDZO WAŻNE jest wpisanie celu szczegółowego jako naszego Społecznego Liceum Startowa 4K, wtedy z konta Towarzystwa Przyjaciół I SLO przekazane zostaną kwoty na konto szkoły.

Kwotę otrzymaną przekażemy na unowocześnienie pracowni przedmiotowych.

Prosimy o przekazanie 1.5% Twojego podatku na rzecz szkoły Twojego Dziecka również w tym roku.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Nauczyciele Społecznego Liceum Startowa 4K