Droga Społeczności Bednarska,
dzisiaj mija miesiąc od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Wobec uchodźctwa i nieszczęścia nie pozostajemy obojętni_e. Starając się jak najlepiej zdać egzamin, przed którym stanęliśmy_łyśmy, angażujemy się w pomoc osobom zmuszonym do ucieczki.

Pragniemy zwrócić Waszą uwagę na międzyszkolny projekt realizowany we współpracy wszystkich stanów: uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego.

Lotna Szkoła Polsko-Ukraińska!

W jego ramach niesiemy pomoc w dziedzinie, na której dobrze się znamy – edukacji.

  • Do naszego Zespołu dołączyły 53 osoby uczniowskie z Ukrainy do istniejących, bądź przygotowawczych klas w pięciu szkołach Zespołu (WLH, Bednarska, Realna, IB, Raszyńska, Kawalerii). Od kwietnia rusza klasa przygotowawcza na Startowej, niebawem kolejna klasa na Bednarskiej.
  • Ponad 100 dzieci znalazła bezpieczną przystań w naszych nowo utworzonych świetlicach (Bednarska, Startowa, Raszyńska, Mysłowicka). Od kwietnia ruszają popołudniowe zajęcia dla młodzieży w Realnej i IB.
  • Zespół zatrudnił 4 nauczycielki, 3 asystentów międzykulturowych, terapeutkę. Niektórzy spośród nich również są osobami z doświadczeniem uchodźczym. Niebawem powitamy kolejne osoby nauczycielskie i psycholożkę.
  • Rozbudowujemy projekt Multikulti (klas wielokulturowych) na Raszyńskiej (w tym celu przygotowujemy dodatkowe pomieszczenia lekcyjne w kontenerach mieszkalnych).
  • Rozbudowujemy projekt Sprężyna w I SLO https://bdnr.pl/u-nas/projekt-sprezyna/
  • Przygotowujemy zajęcia szkolne w języku ukraińskim.
  • Organizujemy lektoraty języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.
  • Staramy się o stypendia dla nowych osób uczniowskich.

Przykład i kierunek działania wyznacza nam nasz patron Maharadża Digvijaysinhji, który w czasie II wojny światowej zajął się w Indiach polskimi dziećmi i założył dla nich szkołę. Podobnie jak on chcemy przywrócić dzieciom możliwość nauki i zrobić to w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Próbujemy również nawiązać współpracę z ukraińskimi nauczycielami i nauczycielkami oraz stworzyć im możliwości zatrudnienia, a jeśli będzie taka potrzeba, wesprzeć w zakładaniu ukraińskich szkół w Polsce.

Oczywiście, podobnie jak wielu mieszkańców Warszawy uczestniczymy w zbiórkach leków, żywności, odzieży itp. zarówno dla uchodźców, jak dla osób mieszkających w Ukrainie. Prowadzimy również punkt noclegowy (tranzytowy) dla osób uciekających przed wojną.

Zapraszamy również na FB Lotnej Szkoły Polsko-Ukraińskiej https://www.facebook.com/lotnaszkola

Znajdziecie na niej informacje o wszystkich naszych działaniach i możliwościach włączenia się.

Osoby chętne do włączenia się do działań prosimy o kontakt na maila lotnaszkola@bednarska.edu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 694 691 730 (Marta Traczyk)

Chociaż ludzkiej aktywności nic nie zastąpi, bądźmy świadomi niemałych potrzeb finansowych związanych z naszymi działaniami. Jeżeli tylko możesz finansowo wspomóc nasze działania – uczyń to poprzez zrzutkę https://zrzutka.pl/zdu2sk

Pieniądze można też wpłacać w formie darowizny z dopiskiem UKRAINA bezpośrednio na konto Towarzystwa przyjaciół ISLO:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO
PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie
56 1240 1037 1111 0010 0849 4901

Zgadzamy się ze wszystkimi doświadczonymi w prowadzeniu różnych akcji pomocowych, którzy uprzedzają: trzeba będzie pomagać długo i skutecznie. Tak, chcemy pomagać.