Karolina Malinowska

nauczycielka chemii

Podczas lekcji pokazuję młodzieży, że świat, który nas otacza, pełen jest chemii. Nie możemy go dobrze zrozumieć i w pełni podziwiać bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które staram się przekazywać w sposób jasny i ciekawy. Nic nie cieszy tak, jak błysk zrozumienia i pasji w oczach moich uczniów i uczennic! Cieszą również sukcesy w konkursach chemicznych i na maturze.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie zdecydowałam się na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich. Podczas pierwszego roku prowadziłam zajęcia ze studentami, jednakże doszłam do wniosku, że nie daje mi to wystarczającej satysfakcji. Po rezygnacji ze studiów doktoranckich pracowałam dalej na Wydziale Chemii jako operatorka Transmisyjnego oraz Skaningowego Mikroskopu Elektronowego, co dawało mi wiele radości i możliwość pracy z ciekawymi ludźmi. Do niedawna współpracowałam również z grupą badawczą z Politechniki Warszawskiej, co sporadycznie owocowało publikacjami naukowymi.

Swój wolny czas najchętniej spędzam na wykonywaniu różnych prac manualnych (od składania komputerów do malowania figurek oraz szycia), czytaniu książek oraz graniu w gry planszowe i komputerowe.