Organizujemy zbiórkę na pomoc Ukrainie. Jako Zespół Szkół Bednarska – osoby uczniowskie, nauczycielskie, absolwenckie i rodzicie – planujemy długofalowe działania mające na celu pomoc ludziom dotkniętym wojną w Ukrainie. Uważamy, że oprócz doraźnej pomocy, potrzebne są również działania nastawione na budowanie wzajemnych relacji. Dlatego w ramach naszych działań przewidujemy: świetlicę dla dzieci, szkołę ukraińską, zbiórki potrzebnych rzeczy, poszerzenie przestrzeni szkolnej, miejsca w szkole dla osób przyjezdnych i lektorat języka ukraińskiego dla osób z Polski i polskiego dla osób z Ukrainy. Do zrealizowania tych działań potrzebujemy pieniędzy.

LINK do zbiórki

ZACHĘCAMY DO WPŁAT!