Dodatkowe wsparcie przed egzaminem

 • Każda osoba ucząca się w Edukacji Domowej na Startowej ma możliwość:
  • otrzymania od nauczyciela zestawu zagadnień tzw. kryteriów sukcesu, które ułatwią mu opanowanie materiału i przygotowanie się do egzaminu
  • konsultacji z nauczycielami przedmiotów do dwóch razy przed egzaminem
  • konsultacji z psychologiem/pedagogiem do dwóch razy w roku szkolnym
  • skorzystania z biblioteki szkolnej (w terminie niekolidującym z zajęciami stacjonarnymi)
  • uczenia się w otwartej przestrzeni szkolnej w określonych terminach
  • wzięcia udziału w grupowym spotkaniu z doradcą zawodowym
 • Z przedmiotów rozszerzonych dodatkowo uczeń/uczennica otrzyma zestaw kart pracy dających możliwość rozszerzenia danego tematu, poszerzenia wiedzy i tym samym lepszego przygotowania się  do egzaminu maturalnego.
 • Osoby z orzeczeniem mogą pisać egzamin w bardziej dostosowanych warunkach np. mniejszych salach.

Ponadto uczniowie i uczennice będą mieli/miały możliwość skorzystania z dodatkowych (płatnych) zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz umiejętności społeczne.

Przykładowa oferta, która będzie aktualizowana na bieżąco:

 • konwersacje w językach obcych (np. angielski, hiszpański, niemiecki)
 • zajęcia językowe np. Science & Technology in English, The History of Science in English, The History of Medicine and Hygiene in English, Art in English, The art of Public Speaking, Discussing 21st-century problems in English, Drama Club – zajęcia teatralne po angielsku
 • zajęcia z języka polskiego np. analiza i interpretacja tekstów literackich, kurs pisania na poziomie rozszerzonym, literatura w terenie
 • laboratorium chemiczne
 • laboratorium fizyczne
 • sesje zadaniowe z przedmiotów maturalnych (grupowe rozwiązywanie zadań z konsultacją nauczyciela)
 • zajęcia teatralne
 • kurs samoobrony osobistej
 • analiza potencjału i doradztwo kariery według indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w aplikowaniu na studia, w tym zagraniczne

Zapisy będą odbywały się poprzez dzienniczek internetowy.