Osoba wybierając edukację domową sama decyduje o harmonogramie dnia i stylach uczenia odpowiednich do jego indywidualnych potrzeb oraz potencjału.

W ED na Startowej oferujemy możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć, spotkań i warsztatów. Ofertę tych zajęć będziemy stale aktualizować odpowiadając na potrzeby młodzieży. Planujemy również stworzenie odpowiedniej przestrzeni, której młodzież z ED będzie mogła spotkać się wspólnie pracować w swoim gronie.