Egzaminy pisemne będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, w wyznaczonych terminach w szkole przy Startowej 9, a egzaminy ustne będą odbywały się online w tygodniu po egzaminie pisemnym.

  • uczeń zapisuje się na właściwy egzamin wyłącznie przez IDU – dzienniczek internetowy
  • egzamin ustny z przedmiotów na poziomie podstawowym ma na celu poszerzenie/rozwinięcie treści z egzaminu pisemnego oraz poznanie zainteresowań i mocnych stron ucznia z danej dziedziny
  • egzamin ustny na poziomie rozszerzonym dodatkowo składa się z zadań na poziomie rozszerzonym z danego przedmiotu
  • uczeń/uczennica może przystąpić do egzaminu końcoworocznego od pierwszego dnia nauki w szkole (w wyznaczonych terminach)
  • na egzamin uczeń/uczennica przychodzi z legitymacją szkolną, telefony komórkowe itp. pozostawiają wyciszone we własnej torbie
  • dodatkowo, po egzaminie oprócz oceny, osoba otrzymuje informację zwrotną oraz wskazówki do pracy na następny rok. Informacja zwrotna również pojawi się w systemie informatycznym i będzie dostępna dla ucznia i rodzica.