Zajęcia i ocenianie

Wszystkie lekcje odbywają się w blokach 75-minutowych. Nie ma dzwonków.

Informacja o wynikach i postępach znajduje się w Internetowym Dzienniczku Ucznia/Uczennicy (IDU). Jest to informacja opisowa, czasem punktowa lub procentowa. Nie uznajemy stopni (ocen szkolnych), szczegóły znajdują się w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).

Rok szkolny dzieli się na trymestry, po każdym trymestrze uczeń/uczennica otrzymuje indywidualną ocenę opisową z przedmiotów maturalnych.