Skąd pochodzimy, dokąd idziemy

Startowa istnieje od 2007 roku, jako szkoła Zespołu Szkół „Bednarska”. Dwanaście lat temu postawiliśmy sobie cel – wychowanie człowieka uczciwego, myślącego i samodzielnego. Demokracja szkolna i wolontariat to nasza droga do ukształtowania obywatela demokratycznego państwa, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na odmienność i różnorodność. Te same cele chcemy realizować w liceum – dostosowując metody do potrzeb i możliwości starszych uczniów. Nikogo nie chcemy „przycinać”, chcemy by Startowa przypominała ogromny ogród, w którym jest miejsce dla każdej rośliny.

Największą wartością Startowej są uczniowie, a fundamentem Liceum niezwykły, zgrany zespół nauczycieli–tutorów. Chcemy, aby Startowa pozostała miejscem, w którym się rozmawia, pracuje aktywnie i twórczo. Aby była to szkoła, która przygotowuje nie tylko do matury, lecz także do życia.

Wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi informacjami zapraszamy do szkoły 19 stycznia 2019, w godzinach 10.00 do 12.30.

Przez te dwanaście lat wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami stworzyliśmy unikalny program, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny  system. System ten opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kompetencjach i kreatywności.

Pierwsze K – krytyczne myślenie, nie tylko w nauczaniu ale i w ocenie rzeczywistości.

Drugie K – umiejętności komunikacyjne w wypowiedziach, prezentacjach, projektach – i w relacjach z innymi ludźmi.

Trzecie K to unijne kompetencje kluczowe.

Czwarte K to kreatywność, którą pobudzamy szukając wspólnie z uczniami ich mocnych stron w procesie indywidualnego tutoringu rozwojowego.

Cztery K są bezpośrednim nawiązaniem do angielskich „4 C” (critical thinking, communication, collaboration and creativity). Współpracę na każdym poziomie edukacyjnym uważamy za rzecz oczywistą, dlatego jako trzecie K wprowadzamy kompetencje kluczowe, ustanowione przez Unię Europejską kompetencje niezbędne w edukacji współczesnego człowieka, zbieżne z bardziej szczegółowymi „umiejętnościami XXI wieku”.

Te 4 „K” wymagają od nas reagowania na zmieniające się potrzeby i odwagi niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nieustannie rozwijającej się szkole.

W liceum wykorzystamy te praktyki, które sprawdziły się w pracy z młodzieżą, w tym aktywizujące  metody nauczania i metodę tutoringu, zachęcające do podejmowania wyzwań. W 2018 uzyskaliśmy status szkoły akredytowanej przez Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense.

Następnym krokiem po liceum dla większości naszych absolwentów będą studia, dlatego już prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy (program patronacki) z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojskową Akademią Techniczną.

W stosunku do podstawy programowej zwiększamy liczbę godzin technologii informatycznych (ICT) i języka angielskiego, polskiego, matematyki oraz plastyki.

Niezależnie od rozszerzeń przedmiotów maturalnych, wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z zajęć fakultatywnych  – debaty oksfordzkie po polsku i po angielsku,  łacina, psychologia, filozofia, przedsiębiorczość, historia filmu, dziennikarstwo, gotowanie i ekonomia domowa, teatr, historia sztuki, RPG po angielsku, sport.

Będziemy kontynuować współpracę z Instytutem Francuskim i Goethe Institut oraz szkołą językową Lang (uzyskiwanie certyfikatów Cambridge),  oraz nawiążemy kontakt z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),

W roku szkolnym 2019/20 przyjmiemy maksymalnie 50 osób do klasy pierwszej liceum trzyletniego oraz 50 osób do liceum czteroletniego.

Informacje o egzaminie wstępnym znajdują się w zakładce Rekrutacja