Kontakt

Społeczne Liceum Startowa 4K
ul. Startowa 9
02-248 Warszawa

tel. 22 846 03 37 / fax 22 846-71-70
e-mail: startowa4k@startowa.edu.pl

Dyrektor szkoły: dr Ewa Korulska
ewa.korulska@startowa.edu.pl
tel.: (22) 846-71-70
kom.: +48-604-979-908

Wicedyrektor szkoły: Ewa Kurman-Grzybko
ewa.kurman@startowa.edu.pl
tel.: (22) 602-648-646

Sprawy finansowe: Rafał Derda
kom.: +48-668-850-168
rafal.derda@startowa.edu.pl