Dlaczego Startowa?

Co wiemy o współczesnej edukacji? Wiemy, że zmienia się dużo wolniej niż świat wokół nas. Badania socjologiczne opisują kierunek tych zmian i opisują umiejętności, które dzisiejszym uczniom będą niezbędne w życiu zawodowym.  Są to elastyczność,  krytyczne myślenie, myślenie problemowe, umiejętności komunikacyjne, podstawowe umiejętności psychologiczne – radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, uczenie się na błędach. 

Liceum Startowa 4K zapewni Ci zdobycie umiejętności, które będą przydatne w każdej sytuacji i zawodzie, także w takim, którego jeszcze nie ma.

 Liceum Startowa 4K to:

 • radość uczenia się
 • projekty badawcze, wyzwania naukowe
 • dialog i współpraca z każdą i każdym
 • różnorodność ludzi i metod pracy
 • wsparcie tutora/tutorki
 • szansa na działalność obywatelską i wolontaryjną

Zapraszamy na Startową, jeśli jesteś:

 • osobą samodzielnie myślącą;
 • chcesz i lubisz się uczyć
 • chcesz biegle opanować język ojczysty i języki obce;
 • chcesz zdobyć podstawy wiedzy o świecie współczesnym;
 • myślisz poważnie o studiach na uniwersytecie, uniwersytecie medycznym,  politechnice, Akademii Sztuk Pięknych lub… Akademii Wychowania Fizycznego.

 Na Startowej robimy swoje, nie oglądając się na innych, nie ulegając presji. Dołącz do nas, a nie będziesz się nudzić!